Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/II

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/I

Zobacz listęa złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/II

 

W dniu 04.03.2020 r. o godz. 16.00 zakończono nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach w ramach 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Łącznie złożono 23 wnioski z terenu 8-u gmin na kwotę wynoszącą 153 856,00 zł.

Wnioski można było składać w ramach zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Grupa Działania dokona wyboru wniosków o powierzenie grantu. Ocena poszczególnych wniosków może być związana z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień. Po tym etapie, wnioski zostaną ocenione przez Radę Programową LGD. Następnie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostanie przygotowany i złożony wniosek na realizacje projektu grantowego, który będzie podlegał weryfikacji. Zawarcie umów o powierzenie grantów z grantobiorcami planowane jest we wrześniu 2020 r.

Poniżej zamieszczamy listy złożonych wniosków. Zwracamy się z prośbą o weryfikację danych zawartych w liście i zgłaszanie wszelkich błędów.

Wszyscy wnioskodawcy złożyli w terminie wersję elektroniczną wniosków, a także wersję papierową.

Jednocześnie dziękujemy wnioskodawcom za złożenie wniosków w terminie wcześniejszym niż ostatni dzień naboru, dzięki czemu możliwe było równomierne rozłożenie pracy związanej z rejestracją wniosków.


Załączniki do artykułu:
Lista złożonych wniosków_2020-03-05( Lista złożonych wniosków_2020-03-05.pdf 293 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij