Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Gmina Przygodzice
Tytuł operacji Budowa miejsc sportowo- rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodziczkach i Chynowej
Działanie Odnowa i rozwój wsi
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 295,534.00 zł
Całkowita wartość operacji 400,170.00 zł
Miejsce realizacji operacji W: wielkopolskie P: ostrowski G: Przygodzice M: Przygodziczki, Chynowa
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny I/4.1/413/2009/3
Cel operacji Podniesienie standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę dwóch boisk sportowych. Potrzeba realizacji operacji wynika z braku ogólnych miejsc , w których społecznośc lokalna oraz przebywający turyści mogliby zapokoić potrzeby związane z integracją sportem, rekreacją czy kulturą.
Cel ogólny strategii CO3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu. Wzrost uczestnictwa organizacji w życiu społecznym
Cel szczegółowy strategii CS3.2 Rozwijanie infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców
Przedsięwzięcie P.3.2 „Pomysł na wieś” – wsparcie infrastruktury baryckich wsi
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba zbudowanych/zmodernizowany ch obiektów funkcję publiczne i kulturalne 2
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba wydarzeń aktywizujących realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury (6 turniejów sportowych) -
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij