Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Restauracja "Kaczory" s.c. Paulina Zawidzka, Katarzyna Zawidzka
Tytuł operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez rozwój usługi restauracyjnej i cateringowej w restauracji " Kaczory" prowadzącej działalność na terenie Doliny Baryczy
Działanie 4.1.3
Stan wniosku wypłata środków
Wartość dofinansowania 300,000.00 zł
Całkowita wartość operacji 647318.2
Miejsce realizacji operacji Kaczory
Sektor gospodarczy
Nr ewidencyjny V/2013/PORYBY/4.1.3/12/gospodarczy
Cel operacji Podnoszenie jakości usług poprzez modernizację i wyposażenie restauracji z rozszerzeniem działalności o usługi cateringowe oraz możliwość dostosowania obiektuna cele szkoleniowo-konferencyjne. Świadczone usługi będą służyć społeczności lokalnej
Cel ogólny strategii C.O. 2. Dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury.
Cel szczegółowy strategii C.S. 2.2 Wsparcie i współpraca na rzecz zwiększenia dochodów producentów i usługodawców bazujących na lokalnych zasobach w szczególności rybackich.
Przedsięwzięcie P. 2.2. „Gościnna Dolina" wyposażenie, podnoszenie jakości oraz rozwój kwalifikacji bazy gastronomicznej, usługowej oraz producentów lokalnych z Doliny Baryczy nieobjętych systemem „Dolina Baryczy Poleca”.
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
ilość nowo utworzonych/ zmodernizowanych podmiotów 1
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
ilość osób korzystających z certyfikowanej oferty powiązanej z zachowaniem specyfiki obszaru w szczególności związanej z rybactwem 4231
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij