Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku

Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku

W dniu 27.02.2020 w Odolanowie w dawnym kościele ewangelickim zaadoptowanym przez Gminę i Miasto Odolanów na salę multimedialną w godz. 10.30-14.30 odbył się coroczny warsztat refleksyjny poświęcony podsumowaniu poprzedniego roku wdrażania strategii w Dolinie Baryczy.

 

W warsztacie wzięło udział 37 osób, w tym wnioskodawcy i beneficjenci LGD, grantobiorcy, przedstawiciele partnerów publicznych, biznesowych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Omówione zostały następujące zagadnienia:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2.   Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

3.   W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.  Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za  adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

5.   Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

6.   Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Ponad to, z uczestnikami warsztatu skonsultowane zostały planowane zmiany strategii w zakresie wykorzystania oszczędności, środków w grantach oraz dodatkowych środków uzyskanych przez LGD w ramach PROW 2014-2020.

Coroczny warsztat refleksyjny jest obligatoryjnym elementem tzw. ewaluacji wewnętrznej wdrażania strategii. Zwieńczeniem działań ewaluacyjnych jest sprawozdanie z realizacji LSR o ewentualne zmiany w strategii.

Osoby zaproszone na warsztat biorą udział w badaniu ewaluacyjnym (raport z ankiety poniżej), a na warsztacie podsumowywana jest również anonimowa ocena doradztwa (raport poniżej).   
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij