Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.

Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.

W dniu 26.02.2019 r. w Jaworowym Domu w gm. Cieszków odbył się drugi już warsztat refleksyjny podsumowujący lata 2016-2018 wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

 

Spotkanie miało na celu dyskusję, wymianę spostrzeżeń i wniosków oraz konfrontację różnych grup interesantów LGD. Warsztat był też okazją do zgłoszenia uwag i postulatów zmian w planie wdrażania LSR. Do udziału w warsztacie zaproszono wybranych przedstawicieli kluczowych podmiotów i partnerów, bez których realizacja LSR nie byłaby możliwa, tj. członków organów LGD, partnerskie samorządy lokalne, wnioskodawców, którzy ubiegali się o wsparcie finansowe za naszym pośrednictwem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz innych LGD.

W spotkaniu trwającym w godz. 9.30-14.30 udział wzięło 28 osób.

W pierwszej części spotkania Inga Demiaiuk- Ozga oraz Ewelina Chudzińska-Snążyk przedstawiły rzeczową i finansową realizację LSR (operacje własne, przebieg naborów konkursowych i grantowych), zaś po przerwie, w drugiej części spotkania przedstawiono jakościowy stan realizacji LSR (wskaźniki, kryteria) oraz odbyła się dyskusja dotycząca koniecznych zmian na obszarze, które miałyby się przyczynić do polepszenia jakości życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru.
W moderowanej przez Prezes Zarządu, Ingę Demianiuk- Ozga dyskusji, głos zabrali m.in.: Wójt miny Przygodzice- Krzysztof Rasiak, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD- Paweł Czyszczoń Jak Krzysztof Raftowicz (Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka"), Emilia Chmura (Michał Sznajder Kiszone warzywa z Doliny Baryczy ), Andrzej Wojtyczka (Art-Zbyt sp. j.), Izabela Brymerska (Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny).

Materiały związane z warsztatem oraz wnioski z dyskusji stanowiły podstawę do przygotowania Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2018, które w dn. 28.02.2019 r. zostało przedłożone do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy!

Poniżej zamieszczamy materiały związane z podsumowaniem kolejnego roku wdrażania LSR:
Załączniki do artykułu:
Warsztat refleksyjny_2019-02-26 - end( Warsztat refleksyjny_2019-02-26 - end.pdf 10854 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij