Dolina Baryczy

Wykorzystanie różnic kursowych i zwiększenie budżetu LSR o dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020

W dn. 30.06.2021 r. wystąpiliśmy do Samorządu Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o zmianę załączników do umowy ramowej, tj. zmianę Harmonogramu naborów i LSR.

 

Zmiany tych dokumentów zostały przyjęte przez Zarząd uchwałą z dn. 28.06.2021 r. nr VII/16/21.
Zasadniczą zmiana jest wykorzystanie tzw. różnic kursowych, które na moment przyjęcia zmian wynoszą 361 286,51 Euro oraz zwiększenia budżetu LSR o tzw. bonus (dodatkowe środki na poziomie krajowym w ramach PROW 2014-2020) w kwocie 292 950 Euro w ramach poddziałania 19.2, 100 536,46 Euro w ramach poddziałania 19.4 oraz 83 700 Euro w ramach poddziałania 19.3.

Z dodatkowych środków w latach 2021-2023 planowane jest wsparcie:
- przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczych)
- aktywności mieszkańców (operacje realizowane przez LGD, organizacje pozarządowe i samorządy lokalne)
- oferty turystycznej (operacje realizowane przez LGD, organizacje pozarządowe i samorządy lokalne)

Zmiany zostały zaprojektowane a podstawie przeprowadzonej przez LGD diagnozy w I/2021, która uwzględniała partycypacyjne metody konsultacji wykorzystania środków. Badania ankietowe wśród mieszkańców (ankieta ewaluacyjna dot. działalności LGD w 2021 r. oraz badanie potrzeb w zakresie przedsiębiorczości, a także wykorzystanie partycypacyjnych metod konsultacji zmian w LSR poprzez spotkania z mieszkańcami.

Szczegółowe wykorzystanie środków i terminy naborów zostały przedstawione w dokumentach załączonych poniżej.

Ostateczne kwoty i ich szczegółowe wykorzystanie na etapie weryfikacji w Samorządzie Województwa mogą ulec zmianie ze względu na wahania kursu Euro i są zależne od przyjęcia zmian w ustawie PROW 2014-2020.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij