Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM NABORÓW

Zobacz Harmonogram naborów na lata 2018-2023!

 

W dn.19.05.2021 uchwałą nr V/13/21  Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął aktualizację uchwały z dn. 28.04.2021 r.  nr V/11/21 ws.  Harmonogramu naborów, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.
Zmieniony Harmonogram został przekazany do akceptacji Samorządowi Województwa w dn.28.04.2021 r. (autokorekta w dn. 19.05.2021). Ostatecznie, w dn. 09.06.2021 r. Samorząd Województwa wyraził zgodę na ogłoszenie naborów tylko w zakresie Programu Rybactwo i Morze.

Jednocześnie informujemy, że nabór w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany jest w II połowie roku 2021. Ostateczna alokacja oraz terminy będzie ustalana z Samorządem Województwa w najbliższych miesiącach. Zobacz projektowanie zmiany

W ramach PORiM 2014-2020:

Nr naboru: 13/2021/PORiM

Cel ogólny: 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

Cel szczegółowy: 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Poprawa potencjału sprzedażowego gospodarstw rybackich

Alokacja: 125 390 zł

 

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego gospodarstw rybackich

Alokacja: 700 000 zł

 

Cel szczegółowy: 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

Alokacja: 1 401 127,34 zł


Łącznie alokacja: 2 226 517,34 złNr naboru wniosków o powierzenie grantu: 8/2021/G/RYBA/II

Cel szczegółowy: 2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców

Przedsięwzięcie: 2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Alokacja: 50 000 zł


Poniżej zamieszczamy zaakceptowany w dn.09.06.2021 Harmonogram naborów stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dn. 17.05.2016 r.
Archiwum
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij