Dolina Baryczy

MAPA SERWISU

 Strona główna
 Gmina Cieszków
 Gmina Krośnice
 Gmina Milicz
 Gmina Odolanów
 Gmina Przygodzice
 Gmina Sośnie
 Gmina Twardogóra
 Gmina Żmigród
 AKTUALNOŚCI
 8 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 Aktualne procedury konkursowe
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Dnia 02.11.2018 r. Biuro LGD będzie nieczynne!
 Funkcjonowanie biura LGD w dniach 18-24.08.2020 r.
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 05.02.2018
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 06.02.2019
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2018 (współna marka, kolorowy szlak karpia)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Konsultacje Kryteriów oceny wniosku o powierzenie grantu w terminie 22-29.05.2020
 Konsultacje kryteriów w terminie 23-30.03.2017 r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 06-14.02.2019
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 09.05.2017r.-16.05.2017r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 25.10.2017r.-02.11.2017r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 27.07-03.08.2018
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 28.07.2017r.-04.08.2017r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 9-16.04.2021
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 1/2018/G/EDU/I
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/II
 Lista złożonych wniosków w naborze 2/17/PROW
 Lista złożonych wniosków w naborze 3/17/PORiM
 Lista złożonych wniosków w naborze 4/2018/PROW
 Lista złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 Listy złożonych wniosków
 Listy złożonych wniosków
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów- zakończenie procedury zmian
 Nabór nr 10/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm
 NABÓR W PROW ODWOŁANY
 Nowe wzory wniosków w ramach PROW 2014-2020!
 Ocena wniosków w ramach naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności
 Ogłoszenie nr 1/2018/G/EDU/I- ogłoszenie o naborze grantów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 Ogłoszenie o naborze 2/2019/G/EDU/I
 Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/PROW- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych
 Ogłoszenie o naborze nr 5/2018/PORiM- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych oraz wsparcie przedsiębiorczości dla osób fizycznych, firm i rybaków
 Ogłoszenie o naborze nr 6/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Ogłoszenie o naborze nr 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Protokół z V Posiedzenia Rady Programowej LGD z dn. 27,28.02.2017 r.
 Spotkania dla wnioskodawców wybranych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW zakończonego w dn. 19.01.2017 r.
 Spotkania i szkolenia po naborach nr 4/2018/PROW, 5/2018/PORiM, 6/2018/PROW oraz 7/2019/PORiM
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami wniosków
 Spotkanie konsultacyjne nt. wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie konsultacyjne w dn. 30 marca 2017 r.
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 Szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych- Archiwalny wpis
 Szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców i rybaków- Archiwalny wpis
 Trwa nabór wniosków do Sytemu Dolina Baryczy Poleca!
 Ulepszone wzory wniosków w ramach PROW 2014-2020
 UWAGA! Awaria telefonu i krótsze godziny pracy biura
 UWAGA! W dn. 16.06.2017 r. Biuro LGD będzie nieczynne
 Uwaga! w dn. 17.10.19 Biuro LGD czynne do godz. 10.00
 Uwaga! W dn. 21.06.2019 Biuro LGD będzie nieczyne
 VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 W dn. 12.06.2020 r. nasze biuro będzie nieczynne
 W dn. 22.03.2017 r. odbyło się VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku
 Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
 Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.
 WAŻNE!!!! NOWE zasady konkurencyjności w RiM!!!
 Wyjątkowo preferencyjne dofinasowanie do powstania i rozwoju biznesu w Dolinie Baryczy!
 Wyniki oceny wniosków w naborze 1/2018/G/EDU/I
 Wyniki oceny wniosków w naborze 10/2019/PROW
 Wyniki oceny wniosków w naborze 4/2018/PROW
 Wyniki oceny wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 Wyniki oceny wniosków w naborze 6/2018/PROW
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 Wyniki oceny wniosków w naborze 8/2019/PROW
 Wyniki oceny wniosków w naborze 9/2019/PORiM
 Wyniki oceny wniosków złożonych w naborach zakończonych 28.06.2017 r.
 Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Zakończenie procedury zmian lokalnych kryteriów wyboru
 Zapraszamy na szkolenie pn. Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej
 ZASADY DORADZTWA
 Uwaga! Jest już dostępny Generator Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2
 Uwaga!!! Aktualizacja instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy dla rozwijania działalności gospodarczej!
 Spotkania warsztatowe w dniach 28.09.2016r.-16.11.2016r.
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów przyjęte Uchwałą nr XI/20/16 Zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z dn. 24.10.2016
 Kolejny cykl spotkań dla przyszłych i istniejących już przedsiębiorców
 V Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 Wnioski o dofinansowanie, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Nowa instruckja do biznesplanu i zawieszenie możliwości korzystania z generatora wniosków
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 25.01.2017 r.
 Lista złożonych wniosków w naborze 1/2016/2017/PROW
 Zakończenie szkoleń dla trwającego naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
 Ostatni cykl spotkań w trwającym naborze wniosków!
 Ogłoszenie nr 1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
 Instrukcja do biznesplanu- zobacz wskazówki przygotowane przez ARiMR
 Konsultacje kryteriów w terminie 05-12.10.2016
 Aktualny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji RLKS
 Spotkania informacyjne w dniach 05-16.09.2016 r.
 Wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 II FORUM Edukacja dla Doliny Baryczy
 SZKOLENIA 02.09-10.10.2016
 LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostało wybrane do realizacji LSR 2016-2022!
 SIĘGNIJ PO ŚRODKI
 OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PROW 2014-2020
 OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PO RiM 2014-2020
 ZANIM SIĘGNIESZ PO ŚRODKI
 DORADZTWO
 ZASADY DORADZTWA
 Archiwum zasad doradztwa
 ZASADY DORADZTWA- Archiwalne
 ZASADY DORADZTWA- Archiwalne
 SZKOLENIA
 Aktualny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Archiwalne wpisy
 Odwołane!!!! Spotkania i szkolenia przed naborami
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami- Archiwalny wpis
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalnyi
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalnyi
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwlany
 Spotkanie informacyjne i konsultacja kryteriów wyboru- wpis archiwalny
 Szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych- Archiwalny wpis
 Szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców i rybaków- Archiwalny wpis
 Zapraszamy na szkolenia z wypełniania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy!- Archiwalny wpis
 SZKOLENIA 02.09-10.10.2016
 Spotkania i szkolenia przed naborami- Archiwalny wpis
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Spotkania i szkolenia po naborach
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Archiwalne wpisy
 Granty Edukacja dla Doliny Baryczy- SZKOLENIA DLA PROJEKTÓW WYBRANYCH
 Spotkania i szkolenia po naborach nr 4/2018/PROW, 5/2018/PORiM, 6/2018/PROW oraz 7/2019/PORiM
 Spotkania i szkolenia po naborach nr 6/2018/PROW, 7/2019/PORiM, 8/2019/PROW oraz 9/2019/PORiM
 Spotkania i szkolenia po naborach- Archiwalny wpis
 Spotkania i szkolenia po naborach- Archiwalny wpis
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ
 Granty
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
 Konkursy (podejmowanie i rozwijanie działalności, operacje niekomercyjne)
 Spotkanie informacyjne dot. planowanych naborów dla biznesu i konsultacji zmian w kryteriach wyboru
 Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach rozwijania działalności w PROW
 Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
 Archiwalne wpisy
 Spotkania informacyjne
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne w ramach PORiM dla rybaków, osób fizycznych i przedsiębiorców
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla organizacji pozarządowych i sektora publicznego
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020
 Warsztaty z wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
 Spotkania informacyjne
 Spotkania informacyjne w dniach 05-16.09.2016 r.
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (kryteria wyboru operacji)
 Spotkanie informacyjne dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych w ramach PROW i PO RiM
 Spotkanie informacyjne w ramach PORiM dla rybaków, osób fizycznych i przedsiębiorców
 Spotkania informacyjne ogólne
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu w ramach PROW
 PODSUMOWANIE SPOTKAŃ
 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania bizensplanu i wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW
 2 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
 2 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
 8 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 II FORUM Edukacja dla Doliny Baryczy
 Posiedzenie szkoleniowe Rady Programowej LGD
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW PODEJMOWANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW ROZWIJANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dot. konsultacji zmian w kryteriach dla trybu konkursowego oraz nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 Spotkanie informacyjne dla rybaków
 Spotkanie informacyjne dla rybaków w Rudzie Żmigrodzkiej
 Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naborów 8/2019/PROW i 9/2019/PORiM
 Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naboru 7/2019/PORiM
 Spotkanie informacyjne dot. planowanych naborów dla biznesu i konsultacji zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne dot. realizacji grantu nr 3/2020/G/EDU/II
 Spotkanie informacyjne i szkolenie nt. kryteriów wyboru (specyfika obszaru, ochrona środowiska) dla organizacji pozarządowych i sektora publicznego
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach PO RiM
 Spotkanie informacyjne nt. promocji regionu, Dni Karpia, wpółpracy jednostek odpowiedzialnych za planowanie wydarzeń oraz możliwości wsparcia w ramach LSR 2016-2022
 Spotkanie informacyjne nt. specyfiki obszaru Doliny Baryczy
 Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne Użytkowników i Kandydatów oraz Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca
 Spotkanie informacyjne w Cieszkowie
 Spotkanie informacyjne w Krośnicach
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Odolanowie
 Spotkanie informacyjne w Przygodzicach
 Spotkanie informacyjne w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Spotkanie informacyjne w Sośniach
 Spotkanie informacyjne w Twardogórze
 Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie
 Spotkanie konsultacyjne dla rybaków, osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach PO RIM
 Spotkanie konsultacyjne nt. wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie podmiotów edukacji pozaszkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
 Spotkanie podmiotów edukacji szkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
 Spotkanie przedstawicieli sektora rybackiego
 Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
 Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
 Spotkanie robocze partnerów publicznych
 Spotkanie społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Szkolenie dla grantobiorców z zasad realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy
 Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie nt. specyfiki obszaru oraz mozliwości pozyskania środków w ramach wdrażania LSR
 Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu(PROW)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowycm (specyfika obszaru, ochrona środowiska) i wypełniania biznesplanu w PO RiM
 Szkolenie z wypełniania bizensplanu i wniosku o dofinansowanie w ramach PORiM
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie PORiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla organizacji pozarządowych
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach rozwijania działalności w PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PORiM 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (podejmowanie-premia)
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności, operacje niekomercyjne)
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności)
 Szkolenie z zakresu specyfiki obszaru i ochrony środowiska (lokalne kryteria wyboru)
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
 Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku
 Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2020 roku
 Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
 Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Wizyta studyjna w inkubatorze przetwórstwa spożywczego
 AKTY PRAWNE I WZORY WNIOSKÓW
 PROW
 Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 Wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 PO RiM
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji RLKS
 Rozporządzenie dot. zaliczek
 Wnioski o dofinansowanie, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Wzory sprawozdań
 LEGISLACJA KRAJOWA I EUROPEJSKA
 DOKUMENTY POMOCNICZE
 ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PORiM
 WNIOSEK O NADANIE NR IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTÓW
 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR
 KATALOG MAŁEJ ARCHITEKTURY
 BADANIA OBSZARU
 KONTAKT
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 Archiwum
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 NABORY
 HARMONOGRAM NABORÓW
 Archiwalne wpisy
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 AKTUALNE NABORY
 ZAKOŃCZONE NABORY
 13/2021/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich, łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz przedsiębiorczości na obszarze Doliny Baryczy
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków w naborze 13/2021/PORiM
 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 13/2021/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich, łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz przedsiębiorczości na obszarze Doliny Baryczy
 Protokół z XL Posiedzenia Rady
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Wyniki oceny wniosków w naborze 13/2021/PORiM oraz 8/2021/G/RYBA/II
 XL Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków
 ZANIM SIĘGNIESZ PO ŚRODKI
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 11/2020/PORiM- łańcuch dostaw, oferta turystyczna, wsparcie obszarów zależnych od rybactwa
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 11/2020/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 11/2020/PORiM
 Protokół z XXXI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Wyniki oceny wniosków w naborze 11/2020/PORiM
 XXXI Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 12/2020/PROW- podejmowanie działalności w branży turystycznej i pozostałych branżach
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 12/2020/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 12/2020/PROW
 Protokół z XXXI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
 Wyniki oceny wniosków w naborze 12/2020/PROW
 XXXI Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 2/2019/G/EDU/I- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 2/2019/G/EDU/I
 Ogłoszenie o naborze 2/2019/G/EDU/I
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu
 XXV Posiedzenie Rady Programowej LGD
 3/2020/G/EDU/II- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/II
 Ogłoszenie o naborze 3/2020/G/EDU/II
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego i operacji własnej LGD
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu
 XXIX Posiedzenie Rady Programowej LGD
 4/2020/G/DDST/I- Działaj dla… szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 4/2020/G/DDST/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 4/2020/G/DDST/I
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 5/2020/G/DDOT/I- Działaj dla… udostepnienia oferty turystycznej w Dolinie Baryczy
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 5/2020/G/DDOT/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 5/2020/G/DDOT/I
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 6/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista ocenionych operacji po rozstrzygnięciu skargi przez WSA z dn. 13 marca 2019 r.
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 6/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Protokół z XIX Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Protokół z XX Posiedzenia Rady dot.rozpatrzenia protestów
 Protokół z XXI Posiedzenia Rady dot.ponownej oceny wniosków w wyniku rozpatrzenia protestów
 Wyniki oceny wniosków w naborze 6/2018/PROW
 XIX Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 XX Posiedzenie Rady dot. oceny protestów
 XXI Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny w wyniku rozpatrzenia protestów
 XXVI Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 6/2020/G/RYBA/I- Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 6/2020/G/RYBA/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 6/2020/G/RYBA/I
 Protokół z XXXIV Posiedzenia Rady dot. ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu w wyniku odwołania
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 XXXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z odwołaniem od oceny
 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 7/2020/G/DDOK/I- Działaj dla… udostępnienia oferty kulturalnej w Dolinie Baryczy
 Informacja o weryfikacji wniosku na realizację projektu grantowego w Samorzadzie Województwa
 Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 7/2020/G/DDOK/I
 Nowy termin szkolenia z kryteriów wyboru grantu i wypełniania wniosku
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 7/2020/G/DDOK/I
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Protokół z XXXVI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXVI Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji
 8/2021/G/RYBA/II- nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie wsparcia ogólnodostepnej oferty dla mieszkańców i turystów
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 8/2021/RYBA/II
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 8/2021/G/RYBA/II
 Protokół z XL Posiedzenia Rady
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
 Wyniki oceny wniosków w naborze 13/2021/PORiM oraz 8/2021/G/RYBA/II
 XL Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków
 Nabór nr 10/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm
 Listy złożonych wniosków
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Ogłoszenie o naborze nr 10/2019/PROW
 Protokół z XXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Wyniki oceny wniosków w naborze 10/2019/PROW
 XXVIII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 Nabór nr 8/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm i tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/PROW
 Protokół z XXVII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Uwaga! W dn. 21.06.2019 Biuro LGD będzie nieczyne
 Wyniki oceny wniosków w naborze 8/2019/PROW
 XXVII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 Nabór nr 9/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 9/2019/PORiM
 Protokół z XXVII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Uwaga! W dn. 21.06.2019 Biuro LGD będzie nieczyne
 Wyniki oceny wniosków w naborze 9/2019/PORiM
 XXVII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 5/2018/PORiM
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Formularz wniosku o dofinansowanie
 Lista złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 5/2018/PORiM- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych oraz wsparcie przedsiębiorczości dla osób fizycznych, firm i rybaków
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Protokół z XVII Posiedzenia Rady dot. oceny protestów
 Protokół z XVIII Posiedzenia Rady dot. ponownej oceny wniosków, dla których złożono protest
 Wyniki oceny wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XVII Posiedzenie Rady dot. oceny protestów
 XVIII Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny wniosków, dla których złożono protest
 4/2018/PROW
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 4/2018/PROW
 Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/PROW- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Wyniki oceny wniosków w naborze 4/2018/PROW
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 1/2018/G/EDU/I
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 1/2018/G/EDU/I
 Ogłoszenie nr 1/2018/G/EDU/I- ogłoszenie o naborze grantów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Wyniki oceny wniosków w naborze 1/2018/G/EDU/I
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 3/2017/PORiM
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Lista złożonych wniosków w naborze 3/17/PORiM
 Ogłoszenie nr 3/2017/PORiM
 Protokół z IX Posiedzenia Rady Programowej LGD
 Wyniki oceny wniosków w naborze 3/2017/PORiM
 Zakończenie weryfikacji dokumentacji z oceny wniosków przez LGD w naborze 3/2017/PORiM
 2/2017/PROW
 Informacja o zaakceptowaniu dokumentacji z naboru 2/2017/PROW i przekazanie wniosków do weryfikacji w dziale wdrażania UMWD
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Lista złożonych wniosków w naborze 2/17/PROW
 Ogłoszenie nr 2/2017/PROW
 Protokół z IX Posiedzenia Rady Programowej LGD
 Wyniki oceny wniosków w naborze 2/2017/PROW
 1/2016/2017/PROW
 Informacja o zaakceptowaniu dokumentacji z naboru 1/2016/2017/PROW i przekazanie wniosków do weryfikacji w dziale wdrażania UMWD
 Protokół z V Posiedzenia Rady Programowej LGD z dn. 27,28.02.2017 r.
 Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 VIII Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące ponownej oceny wniosków
 W dn. 16.05.17 r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące ponownej oceny wniosków
 W dn. 22.03.2017 r. odbyło się VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
 V Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 Lista złożonych wniosków w naborze 1/2016/2017/PROW
 Ogłoszenie nr 1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
 LOKALNE KRYTERIA WYBORU
 Kryteria- projekty zmian
 Konsultacje Kryteriów oceny wniosku o powierzenie grantu w terminie 22-29.05.2020
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 9-16.04.2021
 Lokalne Kryteria Wyboru dla naborów konkursowych w 2021
 Kryteria aktualne
 Lokalne kryteria wyboru dla Grantów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Operacji własnych
 Kryteria archiwalne
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów- zakończenie procedury zmian
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 28.07.2017r.-04.08.2017r.
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów- zakończenie procedury zmian
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 06-14.02.2019
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 25.10.2017r.-02.11.2017r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 26.11-03.12.2018
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 27.07-03.08.2018
 Lokalne kryteria wyboru dla Grantów aktualne do 2020-06-26
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów aktualne do 13.08.2018 r.
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów obowiązujące do 14.12.2018
 Lokalne kryteria wyboru dla operacji konkursowych
 Zakończenie procedury zmian lokalnych kryteriów wyboru
 Konsultacje kryteriów w terminie 23-30.03.2017 r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 09.05.2017r.-16.05.2017r.
 Dla GRANTÓW
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów przyjęte Uchwałą nr XI/20/16 Zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z dn. 24.10.2016
 Konsultacje kryteriów w terminie 05-12.10.2016
 Lokalne kryteria wyboru przyjęte Uchwałą LI/115/15 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 28.12.2015
 Dla KONKURSÓW
 Dla GRANTÓW
 Dla OPERACJI WŁASNYCH
 PROCEDURY NABORU
 Archiwalne PROCEDURY NABORU
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 RADA PROGRAMOWA LGD
 Archwiwum Rady Programowej LGD
 Rada Programowa LGD 2016-2022 do końca 2019 r.
 RADA PROGRAMOWA LGD stan do 15.02.2017 r.
 RADA PROGRAMOWA LGD stan do 04.10.2016 r.
 OPERACJE WŁASNE LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 22.12.2017 r.
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XII Posiedzenia Rady
 Umowa na realizacje operacji własnej podpisana!(film)
 Umowa na realizacje operacji własnej podpisana!(przewodnik)
 XII Posiedzenia Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków dotyczącego oceny operacji własnej
 Informacja o realizacji operacji własnej z dn. 31.12.2020 r. (Dolina Baryczy Poleca, Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2020
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Wyniki oceny operacji własnej
 XXXVIII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o realizacji operacji własnej z dn. 31.12.2020 r. (Rozwój szlaków turystycznych)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2020 r.
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Wyniki oceny operacji własnej
 XXXVIII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 25.01.2017 r.
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 05.02.2018
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 05.02.2018
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XIV Posiedzenia Rady
 XIV Posiedzenia Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków dotyczącego oceny operacji własnej
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 06.02.2019 (Dni Karpia 2019)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 06.02.2019
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Umowa o dofinansowanie podpisana!
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2020
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2020
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXXII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Umowa o dofinansowanie
 Wniosek na realizację operacji własnej został przekazany do Samorządu Województwa
 Wyniki oceny operacji własnej- Dni Karpia 2020
 XXXII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2021 (Dni Karpia 2021)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2021
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2018 r. (Wspólna marka, Kolorowy Szlak Karpia)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2018 (współna marka, kolorowy szlak karpia)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Umowa na realizację operacji własnej podpisana! (Kolorowy Szlak Karpia)
 Umowa na realizację operacji własnej podpisana! (wspólna marka)
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2019
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2019
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Pozytywna ocena procedury wyboru operacji własnej
 Protokół z XXIX Posiedzenia Rady
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego i operacji własnej LGD
 Wyniki oceny operacji własnej przez Radę Programową LGD
 Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy
 PROJEKTY WSPÓŁPRACY LGD
 Sieciowe Produkty Turystyczne w Dolinie Baryczy i Bugu
 Podpisanie umowy i informacje o projekcie
 Marka Lokalna szansą rozwoju regionu
 Podpisanie umowy i informacje o projekcie
 Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich
 O projekcie
 POZOSTAŁE PROJEKTY LGD
 Wsparcie instytucjonalne w ramach Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020
 Już są nowe i bardzo oczekiwane sprzęty!
 ROZLICZ PROJEKT
 PROW 2014-2020
 Umowa przyznania pomocy i wniosek o płatność PROW 2014-2020
 Oznakowanie projektów PROW
 Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Przygotowanie dokumentów księgowych
 Zachowanie zasady konkurencyjności
 Rozliczanie robót budowlanych
 Indywidualna interpretacja VAT
 Szkolenia i materiały ze szkoleń
 Spotkania i szkolenia po naborach
 Materiały ze szkoleń po naborach
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW PODEJMOWANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW ROZWIJANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Sprawozdania i informacje po rozliczeniu operacji
 PO RiM 2014-2020
 Wnioski o dofinansowanie, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Oznakowanie projektów RiM po 01.01.2021
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Wzory sprawozdań
 ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PORiM
 Przygotowanie dokumentów księgowych
 Rozliczanie robót budowlanych
 Indywidualna interpretacja VAT
 Przydatne dokumenty
 Rozporządzenie dot. zaliczek
 Oznakowanie projektów RiM dla umów zawartych po 15.02.2019
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Oznakowanie projektów RiM dla umów zawartych do 15.02.2019
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 STRATEGIA 2016-2022
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 Projekt zmian LSR (w trakcie akceptacji przez Samorząd Województwa)
 Wykorzystanie różnic kursowych i zwiększenie budżetu LSR o dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020
 Archiwalne wersje LSR
 Projekt zmian przyjety przez Zarząd w dn. 18.07.2017 r.
 Projekt zmian przyjety przez Zarząd w dn. 26.09.2017 r.
 Projekt zmian przyjęty przez Zarząd w dn. 05.03.2018 r.
 Projekt zmiany LSR i Harmonogramu z dn. 2020-03-09
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY- aneks z 30.05.2017
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 04.10.2016 r.- wymaga akceptacji przez Samorząd Województwa
  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 03.02.2015 r.-obowiązujący
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 15.02.2017 r.- wymaga akceptacji przez Samorząd Województwa
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 Archiwum
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROW 2014-2020
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PO RiM
 PLAN KOMUNIKACJI
 BUDŻET STRATEGII
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 Archiwum
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 O LGD
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2016
 Ubiegłe lata
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2017
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2018
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2019
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2020
 UMOWA RAMOWA
 Planowane zmiany umowy ramowej lub jej załączników
 Zmiana umowy ramowej i jej załączników
 Załącznik 6 do umowy ramowej- Opis stanowisk
 Archiwum
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Archiwum
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 STATUT
 O SERWISIE
 O SERWISIE
 MAPA SERWISU
 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI LSR
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2016
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2017
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2018
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2019
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2020
 EWALUACJA LSR
 ANKIETA EWALUACYJNA LSR- badanie zakończone
 ANKIETA EWALUACYJNA LSR- zapotrzebowanie do 25 tys. zł bez tworzenia miejsc pracy- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2020- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2021- badanie zakończone
 Ankieta zapotrzebowania na środki i gotowości wnioskodawców- nabory 2021
 Ankieta zapotrzebowania na środki i gotowości wnioskodawców- nabory 2021- badanie zakończone 31.03.2021
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2018- badanie zakończone
 DZIAŁO SIĘ W LATACH 2007-2015
 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
 Stwórz z nami NOWĄ STARTEGIĘ
 PLAN BUDOWANIA STRATEGII
 konkurs na wybór LSR
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
 PODSUMOWANIE KONSULTACJI
 Analiza SWOT z wnioskami ze spotkań
 15.09.2015 -Biblioteki i Ośrodki Kultury
 15.09.2015-Komisje konkursowe NS i DL
 17.09.2015 - Rybacy i organizacje wędkarskie
 21.09.2015 - Przedsiębiorcy - Twardogóra i Krośnice
 21.09.2015 - NGO - Twardogóra i Krośnice
 22.09.2015 - Przedsiębiorcy - Milicz, Cieszków, Żmigród
 22.09.2015 - NGO - Milicz, Cieszków, Żmigród
 24.09.2015 - Społeczna Rada na Rzecz Edukacji
 25.09.2015 - Kapituła Znaku "Dolina Baryczy Poleca"
 28.09.2015 - NGO - Przygodzice, Odolanów, Sośnie
 28.09.2015 - Przedsiębiorcy - Przygodzice, Odolanów, Sośnie
 12.10.2015 - Przedsiębiorcy, NGO - Żmigród
 14.10.2015 - Podmioty publiczne, promocja (1)
 27.10.2015 - Podmioty publiczne, promocja (2)
 03.11.2015 - Podmioty DBP, rolnicy, rybacy, os. fizyczne
 10.11.2015 - NGO, aktywni mieszkańcy
 12.11.2015 - Rybacy i organizacje wędkarskie
 24.11.2015 - I Forum Samorzadów
 14.12.2015 - II Forum Samorządów
 ZAPROSZENIE DO PRACY W RADZIE PROGRAMOWEJ LGD
 MATERIAŁY DO POBRANIA
 STRATEGIE 2007-2015
 O STRATEGIACH
 LSR 2007-2013
 LSROR 2007-2013
 Rada LGD
 Komitet LGR
 SIĘGNIJ PO ŚRODKI
 Wdrażanie LSR w ramach PROW 2007-2013
 Działania
 Małe projekty
 Odnowa i rozwój wsi
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Harmonogram naborów
 Zakończone nabory
 I Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 II Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 III Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 IV Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 V Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VIII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 IX Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 X Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 XI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 XII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 Wdrażanie LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013
 Działania
 Harmonogram naborów
 Zakończone nabory
 I Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 II Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 III Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 IV Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 V Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 VI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 VII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 ROZLICZ PROJEKT
 Wdrażanie LSR w ramach PROW 2007-2013
 Wzory dokumentów
 Monitoring LGD
 Ankieta nr 1
 Ankieta nr 2
 Ankieta nr 3
 Ankieta nr 4
 Ankieta nr 5
 Ankieta nr 6
 Złóż ankietę on-line
 Monitoring Instytucji Wdrażających
 Oznakowanie projektów
 Wdrażanie LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013
 Wzory dokumentów
 Monitoring LGR
 Ankieta nr 1
 Ankieta nr 2
 Ankieta nr 3
 Ankieta nr 4
 Ankieta nr 5
 Ankieta nr 6
 Oznakowanie projektów
 NASZE PROJEKTY
 Aktywizacja
 Projekty współpracy
 Mapa projektów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij